3D DIZAJN A 3D TLAČ
PROCESY V SRDCI ADITIVNEJ VÝROBY

OBJAVTE NAŠE SLUŽBY V ADITÍVNEJ VÝROBE
ČO ROBÍME

WY3D divízia WERITY - Centrum aditívnej výroby

               

3D tlač vnímame ako inováciu pre Vaše produkty a výrobné procesy, ktorá Vám umožní ušetriť čas, náklady od návrhu k výrobe prototypu a súčasne ušetrí náklady pri samotnej výrobe.

Prostredníctvom nášho tímu konštruktérov a aplikačných technológov poskytujeme komplexné služby v celkovom pracovnom procese Aditívnej výroby.

KONTAKTUJTE NÁS
Prečo WY3D

SCHOPNOSŤ PREPOJIŤ
ADITÍVNU VÝROBU
S VAŠÍM PRODUKTOM
A VÝROBNÝM
PROCESOM

Spoločným výberom najvhodnejšej technológie a materiálov 3D tlače dokážeme preniesť komplexné tvary produktu z digitálnej podoby do reálneho výrobku pre naplnenie poslania Vášho produktu.

o spoločnosti
Prečo 3D tlač

Aditívna výroba vám prináša konštrukčnú slobodu pri návrhu produktu. Umožňuje výrobu vašich inovatívnych produktov bez foriem a nástrojov s využitím možnosti digitalizácie.

[1]

Znížený čas od návrhu k funkčnému prototypu

[2]

Inovujte vaše produkty

[3]

Skladujte dáta, nie výrobky

[4]

Personalizujte vaše produkty